Laboratoře nové generace
Odběrová pracoviště Odběrová pracoviště Naše laboratoře Naše laboratoře Kontakt Kontakt

Postup pro vyřizování stížností

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) je zpracován tento postup pro vyřizování stížností.
Proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 1. pacient (rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby)
 2. zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 4. osoba zmocněná pacientem – v tomto případě je zmocněnec povinen doložit ke své stížnosti plnou moc osvědčující zmocnění ze strany pacienta (zmocnitele) a její případný rozsah

 (dále jen „stěžovatel“).

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách:

poskytovatel zdravotní péče NL – BioLAB s.r.o.​
adresa sídla Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
místa pracoviště poskytovatele
zdravotní péče
Laboratoře:
- Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
- Nádražní 844, 339 01 Klatovy 3
- České Vrbné 2403, 370 11, České Budějovice

a odběrová pracoviště uvedená na webových stránkách
ID datové schránky 2kbbte2
webové stránky www.nextlab.cz
e-mail podatelna@next-clinics.com

Stížnosti jsou poskytovatelem zdravotních služeb přijímány:

 1. telefonicky
  1. prostřednictvím call centra na telefonním čísle 800 44 22 11
  2. pracovníkovi společnosti
 2. e-mailem
  1. prostřednictvím centrálních e-mailů přijímaných call centrem, jednotlivé e-maily jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele zdravotních služeb
  2. na e-mail konkrétního pracovníka společnosti
   Stížnost podanou elektronickou poštou potvrďte zaručeným elektronickým podpisem.
 3. písemně
  1. datovou schránkou na ID datové schránky poskytovatele zdravotních služeb
  2. poštou na adresu sídla poskytovatele zdravotních služeb či na adresu místa pracoviště poskytovatele zdravotních služeb
 4. osobně na adrese sídla poskytovatele zdravotních služeb či na adrese místa pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, přičemž o ústním podání stížnosti bude sepsán záznam, který stěžovatel podepíše.
  Pokud bude stížnost podána osobně bez písemného doložení, bude se stěžovatelem sepsána stížnost na místě, kterou následně stěžovatel potvrdí svým podpisem.

Náležitosti stížnosti:

 1. jméno, příjmení a adresa stěžovatele (případně telefonní kontakt a e-mail)
 2. označení poskytovatele zdravotních služeb – název zdravotnického zařízení nebo jméno a příjmení lékaře, proti kterému stížnost směřuje
 3. odůvodnění stížnosti a stručný popis události (uvedení konkrétních komplikací či konkrétní chování či postup a případné uvedení dopadu a následků tohoto postupu…)
 4. datum a podpis stěžovatele

Pokud stížnost nebude obsahovat veškeré potřebné údaje, bude stěžovatel vyzván, aby tyto doplnil, neboť v opačném případě hrozí, že stížnost nebude moci být projednána.
Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Vedení poskytovatele zdravotních služeb zaeviduje a pokud je k projednání stížnosti příslušný, tak prošetří každou přijatou stížnost. Pokud by se jednalo o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel zdravotních služeb nepříslušný, je povinen tuto stížnost do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, o čemž bude stěžovatele informovat.
Poskytovatel zdravotních služeb navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Přijaté stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů od data doručení. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení stížnosti informuje o této skutečnosti poskytovatel zdravotních služeb stěžovatele s uvedením důvodu a nového termínu, do kdy bude stížnost vyřešena, přičemž lhůta pro vyřízení stížnosti může být prodloužena v odůvodněných případech o 30 dnů.
V průběhu řešení stížnosti má stěžovatel právo nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb. 
Poskytovatel zdravotnických služeb je povinen poskytnout příslušnému správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytl související zdravotní služby.
Řešení stížnosti správním orgánem podléhá § 94 zákona o zdravotních službách.

Aktuálně

Zobrazit vše...
Odběrové pracoviště v Mladé Boleslavi je 5.4. zavřené

Odběrové pracoviště v Mladé Boleslavi je 5.4. zavřené

Odběrové pracoviště je 5. 4. 2024 z provozních důvodů uzavřeno. 

Od pondělka opět funguje jak má. 

Za případné komplikace se omlouváme.

5/4/24
Více...
Omezení provozu našeho kontaktního centra

Omezení provozu našeho kontaktního centra

Od 1. 4. 2024 omezujeme provozní dobu našeho kontaktního centra. Soboty nově odpadají. 

28/3/24
Více...
Nové odběrové pracoviště v Českých Budějovicích

Nové odběrové pracoviště v Českých Budějovicích

Již 20.2. pro Vás otevíráme nové odběrové pracoviště v poliklinice Vltava.

Františka Ondříčka 1088/2
370 11 České Budějovice 2

16/2/24
Více...
Provoz odběrových pracovišť přes svátky

Provoz odběrových pracovišť přes svátky

Přehled provozní doby jednotlivých odběrových pracoviśť mezi svátky.

15/12/23
Více...
Omezení provozní doby na odběrovém pracovišti v Ústí nad Labem

Omezení provozní doby na odběrovém pracovišti v Ústí nad Labem

Z provozních důvodů jsme nuceni omezit provozní dobu našeho odběrového pracoviště v Ústí nad Labem, v klinice Mariánská. 

11.12.    zavřeno
12.12.    zavřeno
13.12.    zavřeno
14.12.    zavřeno
15.12.    07:00 - 12:30

18.12.    zavřeno
19.12.    07 – 12:30
20.12.    07 – 12:30
21.12.    07 – 12:30
22.12.    zavřeno

27.12. – 29.12. 2023    7:00 – 12:30

 

Za komplikace se omlouváme. 

10/12/23
Více...
Respirační viry - pozor na ně

Respirační viry - pozor na ně

Podzim a zima  jsou bezpochyby obdobím pro virové patogeny, které způsobují respirační onemocnění.

V naší laboratoři máme možnost izolovat výše uvedené respirační patogeny na základě PCR (Polymerase Chain Reaction), při které dokážeme určit genetický materiál patogenů nalezených ve vzorcích odebraných z nasofaryngeálního výtěru.

23/10/23
Více...
Odběry krve Mladá Boleslav - poslední týden v září

Odběry krve Mladá Boleslav - poslední týden v září

Ve dnech 25. 9. až 29. 9. zkracujeme provoz odběrového pracoviště. 

11/9/23
Více...
Odběrové pracoviště Dolní Břežany od 4. 9. do 9. 9.

Odběrové pracoviště Dolní Břežany od 4. 9. do 9. 9.

Změna provozní doby od 4.9. do 9.9.

Po - Čt: 07:00 - 13:30

Pá: 07:00 - 12:00

11.9. a 12.9. také 7:00 - 13:30

1/9/23
Více...
Nové odběrové pracoviště v Plzni

Nové odběrové pracoviště v Plzni

V rámci kliniky Next Fertility IVF Prof. Zech.

Žádné čekání a postará se o Vás kvalifikovaný a zkušený personál.

24/7/23
Více...
STDPlex

STDPlex

Od 1.7.2023 jsme v naší laboratoři Next Lab v Praze, Jankovcova ulice zavedli testování STDPlex PCR (sexually transmitted deseases – STDs).

 

17/7/23
Více...
Nově zavedená vyšetření v laboratoři Next Lab v Praze

Nově zavedená vyšetření v laboratoři Next Lab v Praze

Zavedli jsme nově vyšetření: 


anti beta 2 glykoprotein 1 (beta2GPI) v izotypu IgA – metoda CLIA, přístroj BioFlash
anti beta 2 glykoprotein 1 Domain 1 (beta 2GPI Domain 1) IgG – metoda CLIA, přístroj BioFlash
anti fosfatidylserin/protrombin (PS/PT) IgG, IgM – metoda ELISA-Quanta Lite, Inova Diagnostics, Werfen
anti fosfatidylserin IgG, IgM – metoda ELISA, Euroimmun, Dynex


Více informací v přiloženém dokumentu.

11/7/23
Více...
Nové odběrové pracoviště v Ústí nad Labem

Nové odběrové pracoviště v Ústí nad Labem

V rámci nového Centra zdraví Mariánská.

4/7/23
Více...
Nové odběrové pracoviště v Mladé Boleslavi

Nové odběrové pracoviště v Mladé Boleslavi

V ulici U Stadionu 1233

 

1/3/23
Více...
Rozšíření akreditace v laboratoři CGOP - imunohistochemická vyšetření antigenů

Rozšíření akreditace v laboratoři CGOP - imunohistochemická vyšetření antigenů

20/2/23
Více...
Krevní skupiny a jejich metody určování v Next Lab

Krevní skupiny a jejich metody určování v Next Lab

13/2/23
Více...
Podzimní novinky z laboratoře Next Lab Klatovy

Podzimní novinky z laboratoře Next Lab Klatovy

30. výročí laboratoře v Klatovech

1/11/22
Více...
Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Dne 29.10. bude z provozních důvodů uzavřena odběrová místnost v Dolních Břežanech.

27/10/21
Více...
Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

7/6/21
Více...
Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Vyšetření přítomnosti protilátek IgG a IgM proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění COVID-19 v krvi.

 

1/5/21
Více...
Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

18/3/21
Více...
Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

10/3/21
Více...
Oznámení pro pacienty - COVID-19

Oznámení pro pacienty - COVID-19

V souvislosti s testováním a vyhledáváním osob nakažených jedním z typů korona virů upozorňujeme naše pacientky a pacienty, že klinika funguje bez omezení a žádný z našich pracovníků nejeví známky respiračního onemocnění ani necestoval do oblastí se zjištěným zvýšeným výskytem tohoto viru.
U pacientů pomocí dotazníku aktivně vyhledáváme potenciálně nakažené jedince.

13/3/20
Více...
Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS, poskytovatel prémiové zdravotní péče a leader v oblasti chytrého zdraví (smart health), se stále dynamicky vyvíjí. V posledních třech měsících se odehrály opět zásadní změny, které podporují budování stabilní značky poskytující kompletní zdravotní péči se službami s vysokou přidanou hodnotou a interaktivní komunikací mezi pacientem a lékařským zařízením. 

7/6/18
Více...
Oznámení o fúzi sloučením společností

Oznámení o fúzi sloučením společností

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s fúzí sloučením zanikajících společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o.

1/6/18
Více...
 Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 06. 2018 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti. 

1/6/18
Více...
Nové jméno společnosti

Nové jméno společnosti

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti, mezi něž řadíme i pilíř Next Lab (dále pak Next Clinic a Next Life) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s., více se dozvíte zde.

4/4/18
Více...
Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

1/12/17
Více...
Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

12/12/16
Více...
Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

16/11/16
Více...
Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

1/11/16
Více...
Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Rádi bychom vás informovali o otevření nového odběrového místa v Českých Budějovicích. Dne 8. 7. 2016 jsme pro vás otevřeli odběrové místo na ulici Milady Horákové 1437, 370 05 České Budějovice.

15/7/16
Více...
Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

11/7/16
Více...
Nový přístroj v naší laboratoři

Nový přístroj v naší laboratoři

31/5/16
Více...
Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

30/3/16
Více...
Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

22/3/16
Více...
Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

10/3/16
Více...

O společnosti

INFO pro pacienty: Next Lab testuje na COVID-19 v  Českých Budějovicích a Štětí (více info ZDE)

Testování protilátek – Studie COVID-19. Zúčastněte se Studie a zjistěte, zda máte protilátky proti COVID-19. Pojišťovna Vám přispěje na testy. Více informací

Společnost NEXTCLINICS Czech a.s. provozuje laboratoře pod značkou Next Lab. Tyto laboratoře poskytují rychlou a přesnou laboratorní diagnostiku biologického materiálu humánního původu pro soukromé praktické lékaře, ambulantní specialisty, nemocnice a pacienty samoplátce, kteří požadují nadstandardní laboratorní služby.

Next Lab navazuje na dvacetileté zkušenosti získané ve vlastních laboratořích a odběrových pracovištích. Pro široké spektrum laboratorních vyšetření využíváme moderní diagnostické metody, přístroje a technologie. Vyšetření, která neprovádíme v našich laboratořích, odesíláme v souladu s preanalytickým postupem do smluvních laboratoří. Laboratoře Next Lab splňují podmínky Auditu II NASKL a ČIA a smluvně spolupracují se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Pracovníci laboratoří Next Lab také flexibilně zajišťují další služby související s laboratorní diagnostikou.

koláž