Laboratoře nové generace
Odběrová pracoviště Odběrová pracoviště Naše laboratoře Naše laboratoře Kontakt Kontakt

Oznámení o fúzi sloučením společností

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s fúzí sloučením zanikajících společnosti NL - LAB Vltava s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Zenklova 340/22, PSČ 180 00, IČO: 606 17 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244607 a BioLab spol. s r.o., se sídlem Klatovy, Klatovy III, Nádražní 844, PSČ 339 01, IČO: 468 82 901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2605, s nástupnickou společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dříve Zenklova 340/22, Libeň, 180 00 Praha 8), IČO: 498 27 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 33961. Detaily této fúze naleznete v Projektu vnitrostátní fúze sloučením zveřejněném v Obchodním rejstříku.

S účinností ke dni 1. 6. 2018 došlo ke sloučení společnost NL - LAB Vltava s.r.o. a společnosti BioLab spol. s r.o., jako společností zanikajících se společností NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., jako společností nástupnickou. V důsledku tohoto sloučení došlo k zániku společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a společnosti BioLab spol. s r.o. a veškeré jmění těchto zanikajících společností, které zahrnuje také práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na společnost NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o., jakožto na univerzálního právního nástupce zanikajících společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní aktivity společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o., bude v nich nadále pokračovat. Na nástupnickou společnost rovněž přešli všichni zaměstnanci společností NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o., plnění smluv uzavřených těmito společnostmi není nikterak narušeno a plynule pokračuje ve sjednaných termínech a za smluvených podmínek.

Současně bychom Vás rádi informovali, že s účinností ke dni 1. 6. 2018 došlo rovněž ke změně názvu nástupnické společnosti z NL - LAB IMUNO ALERGO s.r.o. na NL – BioLAB s.r.o.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme proto požádat, abyste počínaje dnem 1. 6. 2018 zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění a ostatní dokumenty (objednávky, smlouvy, atd.), jakož i veškerou obchodní korespondenci směřovali a vystavovali od shora uvedeného data na nástupnickou společnost a s níže uvedenými identifikačními údaji.

Od 1. 6. 2018 jsou fakturačními údaji:

NL – BioLAB s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 498 27 081
DIČ: CZ699004286
Číslo účtu: 5080126166/5500 vedený u Raiffeisen BANK

Za zaniklé společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o. děkujeme za dosavadní úspěšnou spolupráci a věříme, že bude stejně úspěšná i v případě nástupnické společnosti NL – BioLAB s.r.o.

S úctou

za NL – BioLAB s.r.o.
MUDr. Kateřina Kotrčová
jednatelka


< zpět na přehled

Aktuálně

Zobrazit vše...
Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Dne 29.10. bude z provozních důvodů uzavřena odběrová místnost v Dolních Břežanech.

27/10/21
Více...
Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

7/6/21
Více...
Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Vyšetření přítomnosti protilátek IgG a IgM proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění COVID-19 v krvi.

 

1/5/21
Více...
Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

18/3/21
Více...
Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

10/3/21
Více...
Oznámení pro pacienty - COVID-19

Oznámení pro pacienty - COVID-19

V souvislosti s testováním a vyhledáváním osob nakažených jedním z typů korona virů upozorňujeme naše pacientky a pacienty, že klinika funguje bez omezení a žádný z našich pracovníků nejeví známky respiračního onemocnění ani necestoval do oblastí se zjištěným zvýšeným výskytem tohoto viru.
U pacientů pomocí dotazníku aktivně vyhledáváme potenciálně nakažené jedince.

13/3/20
Více...
Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS, poskytovatel prémiové zdravotní péče a leader v oblasti chytrého zdraví (smart health), se stále dynamicky vyvíjí. V posledních třech měsících se odehrály opět zásadní změny, které podporují budování stabilní značky poskytující kompletní zdravotní péči se službami s vysokou přidanou hodnotou a interaktivní komunikací mezi pacientem a lékařským zařízením. 

7/6/18
Více...
 Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 06. 2018 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti. 

1/6/18
Více...
Nové jméno společnosti

Nové jméno společnosti

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti, mezi něž řadíme i pilíř Next Lab (dále pak Next Clinic a Next Life) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s., více se dozvíte zde.

4/4/18
Více...
Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

1/12/17
Více...
Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

12/12/16
Více...
Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

16/11/16
Více...
Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

1/11/16
Více...
Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Rádi bychom vás informovali o otevření nového odběrového místa v Českých Budějovicích. Dne 8. 7. 2016 jsme pro vás otevřeli odběrové místo na ulici Milady Horákové 1437, 370 05 České Budějovice.

15/7/16
Více...
Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

11/7/16
Více...
Nový přístroj v naší laboratoři

Nový přístroj v naší laboratoři

31/5/16
Více...
Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

30/3/16
Více...
Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

22/3/16
Více...
Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

10/3/16
Více...

O společnosti

INFO pro pacienty: Next Lab testuje na COVID-19 v  Českých Budějovicích a Štětí (více info ZDE)

Testování protilátek – Studie COVID-19. Zúčastněte se Studie a zjistěte, zda máte protilátky proti COVID-19. Pojišťovna Vám přispěje na testy. Více informací

Společnost NEXTCLINICS Czech a.s. provozuje laboratoře pod značkou Next Lab. Tyto laboratoře poskytují rychlou a přesnou laboratorní diagnostiku biologického materiálu humánního původu pro soukromé praktické lékaře, ambulantní specialisty, nemocnice a pacienty samoplátce, kteří požadují nadstandardní laboratorní služby.

Next Lab navazuje na dvacetileté zkušenosti získané ve vlastních laboratořích a odběrových pracovištích. Pro široké spektrum laboratorních vyšetření využíváme moderní diagnostické metody, přístroje a technologie. Vyšetření, která neprovádíme v našich laboratořích, odesíláme v souladu s preanalytickým postupem do smluvních laboratoří. Laboratoře Next Lab splňují podmínky Auditu II NASKL a ČIA a smluvně spolupracují se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Pracovníci laboratoří Next Lab také flexibilně zajišťují další služby související s laboratorní diagnostikou.

koláž