Laboratoře nové generace
Odběrová pracoviště Odběrová pracoviště Naše laboratoře Naše laboratoře Kontakt Kontakt

Informace pro lékaře

Pro spolupracující zdravotnická zařízení bezplatně zajišťujeme

 • svoz vzorků podle časových potřeb lékaře – v případě STATIMů na zavolání;
 • distribuci papírových žádanek a vytištěných výsledkových listů;
 • značkový odběrový materiál (uzavřený vakuový systém), dezinfekční prostředky a SZM;
 • zabezpečený, automatický a elektronický přenos laboratorních výsledků do zdravotních karet pacienta přes službu MISE nebo MEDIDAT v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů;
 • technickou podporu přenosu výsledků;
 • konzultační a vzdělávací činnost prováděnou odbornými pracovníky telefonicky, prostřednictvím individuálních školení nebo organizováním akreditovaných vzdělávacích seminářů;
 • měsíční sledování nákladů na pacienty (souhrny o čerpání indukované péče na laboratorní komplement) a konzultace s expertem na úhradovou vyhlášku;
 • budování nových zdravotnických zařízení s možností podnájmu za nadstandardních podmínek;
 • možnost spolupráce na našem samoplátcovském programu NEXTLIFE;
 • informační letáky, brožury a žádanky na míru pro pacienty;
 • zřízení moderního odběrového pracoviště, které využívá zápis vzorků do informačního systému přímo na místě pro urychlení preanalytické fáze.

Žádanka (požadavkový list)

V laboratoři přijímáme pouze řádně vyplněné žádanky a  označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Součástí každého požadavku zasílaného do laboratoře musí být přesně a čitelně vyplněná žádanka.

Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu na žádance tvoří zejména:

 • jméno a příjmení pacienta;
 • číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo, číslo pojistky, datum narození, u neznámého pacienta vygenerované číslo z LIS);
 • datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data  jednoznačně  neurčuje číslo pojištěnce;
 • kód pojišťovny pacienta a typ pojištění;
 • základní a další diagnózy;
 • datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří automaticky evidujeme  programem LIS po přijetí žádanky);
 • identifikace objednavatele (podpis a razítko obsahující jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP, IČZ a odbornost lékaře);
 • kontakt na objednavatele: adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena na razítku, je nutné kontakt specifikovat);
 • urgentnost dodání výsledků;
 • identifikace osoby provádějící odběr (podpis);
 • požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům.

Formuláře žádanek na vyšetření si lékaři mohou objednat přímo v laboratoři nebo stáhnout zde a následně vytisknout:

Žádanka biochemie, hematologie, imunologie

Žádanka sérologie

Žádanka alergologie

Žádanka bakteriologie

Žádanka pro NL – BioLAB s.r.o. České Budějovice

Žádanka pro NL – BioLAB s.r.o. Klatovy

Žádanka genetické vyšetření

Laboratorní příručka

V laboratorní příručce najdou lékaři základní informace  o naší laboratoři, přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení. Obsah laboratorní příručky je sestaven v souladu s normou ČSN EN ISO 15189:2013. Stáhnout si ho můžete zde:

Aktuálně

Zobrazit vše...
Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Uzavření odběrového pracoviště - Dolni Břežany

Dne 29.10. bude z provozních důvodů uzavřena odběrová místnost v Dolních Břežanech.

27/10/21
Více...
Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

Společnost Next Clinics a její laboratoře mají za sebou náročný rok

7/6/21
Více...
Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Jsem proti onemocnění COVID-19 již imunní?

Vyšetření přítomnosti protilátek IgG a IgM proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění COVID-19 v krvi.

 

1/5/21
Více...
Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

Kloktací odběrová sada GARGTEST u NEXTLINICS a jejích laboratoří NEXTLAB

18/3/21
Více...
Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

Jste už imunní proti viru Covid – 19?

10/3/21
Více...
Oznámení pro pacienty - COVID-19

Oznámení pro pacienty - COVID-19

V souvislosti s testováním a vyhledáváním osob nakažených jedním z typů korona virů upozorňujeme naše pacientky a pacienty, že klinika funguje bez omezení a žádný z našich pracovníků nejeví známky respiračního onemocnění ani necestoval do oblastí se zjištěným zvýšeným výskytem tohoto viru.
U pacientů pomocí dotazníku aktivně vyhledáváme potenciálně nakažené jedince.

13/3/20
Více...
Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS pokračuje v dynamickém vývoji

Společnost NEXTCLINICS, poskytovatel prémiové zdravotní péče a leader v oblasti chytrého zdraví (smart health), se stále dynamicky vyvíjí. V posledních třech měsících se odehrály opět zásadní změny, které podporují budování stabilní značky poskytující kompletní zdravotní péči se službami s vysokou přidanou hodnotou a interaktivní komunikací mezi pacientem a lékařským zařízením. 

7/6/18
Více...
Oznámení o fúzi sloučením společností

Oznámení o fúzi sloučením společností

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým došlo v souvislosti s fúzí sloučením zanikajících společnosti NL - LAB Vltava s.r.o. a BioLab spol. s r.o.

1/6/18
Více...
 Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 01. 06. 2018 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti. 

1/6/18
Více...
Nové jméno společnosti

Nové jméno společnosti

V rámci pokračujícího dynamického rozvoje holdingu dochází k další významné změně. Dceřiná společnost NL-Holdingu, zastřešující v České republice tři základní pilíře své činnosti, mezi něž řadíme i pilíř Next Lab (dále pak Next Clinic a Next Life) se přejmenovává z NL-Holding a.s. na NEXTCLINICS Czech a.s., více se dozvíte zde.

4/4/18
Více...
Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

Ke dni 30.11.2017 došlo k přesunutí laboratoře alergologie a klinické imunologie NL – LAB IMUNO ALERGO s.r.o. Příbram do Prahy

1/12/17
Více...
Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

Přerušení poskytování laboratorních služeb Laboratoře molekulární diagnostiky Kralupy nad Vltavou

12/12/16
Více...
Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

Odběrové místo Praha - Poliklinika Palmovka v pátek 18. listopadu 2016 uzavřeno.

16/11/16
Více...
Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

Dne 31.10.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v příbramské laboratoři IMUNO-ALERGO s.r.o.

1/11/16
Více...
Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Nové odběrové místo v Českých Budějovicích

Rádi bychom vás informovali o otevření nového odběrového místa v Českých Budějovicích. Dne 8. 7. 2016 jsme pro vás otevřeli odběrové místo na ulici Milady Horákové 1437, 370 05 České Budějovice.

15/7/16
Více...
Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

Dne 8.7.2016 došlo k převodu 100% majetkové účasti v klatovské laboratoři BioLab spol. s r.o.

11/7/16
Více...
Nový přístroj v naší laboratoři

Nový přístroj v naší laboratoři

31/5/16
Více...
Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

Češi si nehlídají cholesterol. Často ani nevědí, jakou mají hladinu

30/3/16
Více...
Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

Nová zdravotnická platforma CareKit má za cíl zefektivnit léčbu

22/3/16
Více...
Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

Spotřebitel 2016: Čím dál víc investuje do svého zdraví

10/3/16
Více...

O společnosti

INFO pro pacienty: Next Lab testuje na COVID-19 v  Českých Budějovicích a Štětí (více info ZDE)

Testování protilátek – Studie COVID-19. Zúčastněte se Studie a zjistěte, zda máte protilátky proti COVID-19. Pojišťovna Vám přispěje na testy. Více informací

Společnost NEXTCLINICS Czech a.s. provozuje laboratoře pod značkou Next Lab. Tyto laboratoře poskytují rychlou a přesnou laboratorní diagnostiku biologického materiálu humánního původu pro soukromé praktické lékaře, ambulantní specialisty, nemocnice a pacienty samoplátce, kteří požadují nadstandardní laboratorní služby.

Next Lab navazuje na dvacetileté zkušenosti získané ve vlastních laboratořích a odběrových pracovištích. Pro široké spektrum laboratorních vyšetření využíváme moderní diagnostické metody, přístroje a technologie. Vyšetření, která neprovádíme v našich laboratořích, odesíláme v souladu s preanalytickým postupem do smluvních laboratoří. Laboratoře Next Lab splňují podmínky Auditu II NASKL a ČIA a smluvně spolupracují se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami. Pracovníci laboratoří Next Lab také flexibilně zajišťují další služby související s laboratorní diagnostikou.

koláž