Plný název analytu

PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN VOLNÝ (sérum)

Název metody pro nálezy

S-FPSA

Synonymum názvu analytu

PSA volný, FREE PSA

Analytický princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (DPC)

Jednotky

mg/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Vhodné doručit krev v den odběru do laboratoře, v mezidobí uchovávejte při teplotě +2 až +8 0C.

·       poznámka

viz.PSA celkový

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

M

15

R

50

R

0.6

 

 

Hodnotí se hlavně poměr k celkovému PSA v % (viz.text).

M

50

R

60

R

0.9

 

M

60

R

70

R

1.1

 

M

70

R

99

R

1.6

 

 

Význam volné frakce PSA (FPSA)

§   PSA je glykoprotein s proteázovou aktivitou s molekulovou hmotností asi 33000 a je produkován převážně sekrečním epitelem prostaty (užitím vysoce sensitivních metodik se dnes prokazuje sekrece PSA i u 30-40% Ca prsu a v nižším procentu i v dalších tumorech - plíce, kolon, ledviny, ovária, parotis a nadledvinky).

§   V plazmě tvoří PSA většinou stabilní komplexy s různými typy antiproteáz. Větší část PSA, dostupného pro imunochemická stanovení (60-90%), je vázána na alfa-1-antichymotripsin (ACT) a jen malá část 10-40% zůstává volná. Další část je vázána na alfa-2-makroglobulin, popř.další antiproteázy, ale tato část je pro imunochemická stanovení nedostupná - epitopy molekuly PSA jsou překryty.

§   Recentní studie u pacientů s Ca prostaty nebo benigní hyperplázií prostaty (BPH) prokazují, že při hodnotách celkového PSA v séru v oblasti tzv.šedé zóny 4-20 mg/l je pro diferenciální diagnostiku obou patologických stavů přínosné stanovení volné frakce PSA (FPSA).

§   Diskriminační hladina pro poměr FPSA/PSA byla stanovena tak, že poměr nižší než 15 % je statisticky signifikantní pro Ca prostaty, opačně nad 25 % pro BPH.

 

Hodnocení poměru fPSA / PSA - stanovení fPSA je doplněno při hodnotě PSA 4-20 mg/l.

 

FPSA / PSA

Hodnocení

pod 15 %

susp.maligní proces prostaty

nad 25 %

susp.benigní hypertrofie prostaty

 

 Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Firemní literatura